امپراطوران آنلاین

Welcome to Imperia Online

امپراطوران آنلاین "دوران فتح" شما را به دنیای قبل ازایجاد باروت می برد. دنیای تیغ های تیز، کمانهای بلند و جنگ اسب ها. زمان جنگ های بزرگ قدیمی، محاصره قلعه ها با منجنیق ها، شوالیه ها که می جنگیدند، غغنیمت گیری و جنگیدن هزاران سرباز در میدان نبرد. دوره جنگ ، نابودی پادشاهی های ثروتمند و پیشرفته. دوران متحدین قوی ای که بهمراه یک دیگر می جنگیدند تا بر آزادی تسلط پیدا کنند. با مردم واقعی و بر علیه آنها بازی کنید! به میدان نبرد خوش آمدید، جایی فراتر از رویاهای دست نیافتنی شما.

امپراطوری در انتظار شماست!eogame.ir


برچسب‌ها: امپراطوران آنلاین

نویسنده : MAHDI | شنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۹۲ - 19:24 |